Welsh Range

Unlike many of the “Welsh” gifts that you find on the internet, the sculptures
are actually lovingly hand made in my Studio in Wales and inspired by the
Welsh landscape that surrounds us!
They are made froma high quality marble mixture, which ensures
durability and weather proofing.

Yn wahanol i lawer o anrhegion ” Cymreig” eich bod yn dod o hyd ar y rhyngrwyd, y cerfluniau
mewn gwirionedd yn gariadus â llaw a wnaed yn fy Stiwdio yng Nghymru ac a ysbrydolwyd gan y
tirwedd Cymru sydd o’n cwmpas !

Maent yn cael eu gwneud o gymysgedd marmor o safon uchel , sy’n sicrhau
gwydnwch a yn erbyn y tywydd .

Showing 1–24 of 26 results